صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: 11,478,902,205
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت سبدگردانی الماس تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: فیروزه سالارالدینی 5,429
حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,571 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,128,919
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22 مختلط قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,143,682
تاریخ محاسبه NAV: 1396/01/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,114,368
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود