مجامع صندوق

اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.06

مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق با حضور نمایندگان ارکان صندوق به شرح ذیل تشکیل گردید: 1- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‏ گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛ 2- خانم الهام مرادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آبان (موسس صندو...

آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دعوت می‏ شود

تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 95/12/04

تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 95/12/04 مبنی بر افزایش هزینه سالیانه برگزاری مجامع به 50 میلیون ریال، اصلاح جدول حد نصاب سرمایه گذاری صندوق ، تغییر روزنامه کثیر الانتشار صندوق

تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مبنی بر تغییر صاحبان امضا مجاز

تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش

تایید تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق از روزنامه اطلاعات به روزنامه فرصت امروز توسط سازمان

صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مجاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش و حدود اختیار آنها

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه)

1- امکان انجام معاملات اختیار تبعی، اختیار معامله و گواهی سپرده کالایی؛ 2- افزایش هزینه مجمع سالانه؛ 3- تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛ 4- سایر؛

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

تغییر روزنامه کثیرالانتشار صندوق از روزنامه اطلاعات به روزنامه فرصت امروز

آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دعوت می‏ شود

تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات امیدنامه صندوق آرمان اندیش

تاییدیه صورت جلسه مجمع تغییرات اساسنامه صندوق آرمان اندیش

صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

مجمع سالیانه منتهی به1394/12/29

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم صندوق سرمایه ­گذاری آرمان اندیش دعوت می­شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 15:30 مورخ 1395/03/08 در آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 33، کدپستی 1968938114تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.

ثبت صورتجلسه تغییر صاحبان امضا

تایید صورتجلسه مجمع 1394/02/30 بهمراه صورتجلسه

آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 14 مورخ 1394/02/30 در آدرس، تهران،خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی طبقه 17 واحد 1702 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

تایید تمدید مجوز فعالیت صندوق توسط اداره ثبت شرکتها

تایید تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط ادارا ثبت شرکتها

تایید صورتجلسه مجمع مورخ93/04/24 توسط اداره ثبت شرکتها

تایید صورتجلسه مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق و تغییر صاحبان امضاء مجاز صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود